Efekt Patrolu na Prądniku

Efekt Patrolu na Prądniku

Akcja Patrol na Prądniku, przeprowadzona przez grupę społeczników wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podziękował za inicjatywę i przeprowadzenie akcji, która przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa oraz przyniesie wymierne korzyści w postaci mniejszej ilości zanieczyszczeń wokół rzek.

Według raportu, na rzece Prądnik zarejestrowano 109 wylotów, z których 70 ma aktualne pozwolenia wodnoprawne. 39 wylotów podlega dalszej kontroli. Obecnie zarząd przeprowadza weryfikację formalno-prawną przekazanych danych.

Wyloty posiadające uregulowany stan formalno-prawny zostaną przekazane do Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami w RZGW w Krakowie PGW WP, a w przypadku podejrzenia niewywiązywania się z warunków pozwolenia, zostanie zawiadomiony WIOŚ.

Jeśli chodzi o pozostałe wyloty, w przypadku nielegalnego odprowadzania ścieków bytowych, sprawa zostanie przekazana do właściwego Wójta/ Prezydenta Miasta do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami oraz zgłoszona na Policję. Według ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Dodatkowo, rozpoczęto sprzątanie zgłoszonych wysypisk śmieci oraz będzie prowadzona kontrola ogrodzeń, które uniemożliwiają dostęp do rzeki.

Podsumowując, akcja Patrol na Prądniku przyczyniła się do zwiększenia świadomości społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska wokół rzek. Zarząd Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że przeprowadza weryfikację formalno-prawną wylotów na rzece Prądnik i podejmie odpowiednie kroki w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Poniżej pisemna informacja od Dyrektora:

Chemia z lotniska Balice w dopływie Rudawy

Chemia z lotniska Balice w dopływie Rudawy

W potoku Olszanickim, który jest dopływem rzeki Rudawy, powyżej mostku ulicy Zakliki w Mydlnikach, Krakowie, obserwowana jest niebieska i śmierdząca chemią woda. Brzegi potoku pokryte są czarną, nieprzyjemnie pachnącą mazią, a na dnie widać biały, kleisty osad. Mieszkańcy donoszą, że ten problem trwa od bardzo dawna i jest związany z odprowadzaniem ścieków z Balic. Woda w potoku ma intensywny, drażniący zapach, co sugeruje, że zawiera substancje chemiczne.

Ta sytuacja jest bardzo niepokojąca dla pobliskich mieszkańców, którzy martwią się o zdrowie swoje i swoich rodzin. Zanieczyszczenie wody może prowadzić do poważnych chorób, a także zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego wzywamy odpowiednie władze do podjęcia natychmiastowych działań w celu zlokalizowania źródła zanieczyszczenia i zabezpieczenia potoku Olszanickiego przed dalszym skażeniem. Oczekujemy również, że osoby odpowiedzialne za to zanieczyszczenie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Informacja z WIOŚ Kraków

W dniu 16 marca inspektorzy WIOŚ przeprowadzili działania terenowe w celu zbadania zanieczyszczenia wód Potoku Olszanickiego. Oględziny wykazały, że jakość wody w potoku jest niska, a przyczyną jest odpływ wód opadowych z terenu lotniska Balice, zawierających substancje do odladzania powierzchni płyty. Próbki wody powierzchniowej zostały pobrane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie. W ostatnich latach Zarząd Lotniska podjął działania, aby zminimalizować swoje oddziaływanie na wody potoku, m.in. zhermetyzowano stanowiska do odladzania samolotów, a woda ze środkami do rozmrażania trafia do zbiorników retencyjnych, a następnie jest wywożona na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie. Jednym z działań WIOŚ jest realizacja inwestycji związanej z przełożeniem koryta Potoku Olszanickiego, aby omijał on lotnisko i możliwe było zretencjonowanie całości wód opadowych/roztopowych z lotniska. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ale cztery strony wniosły odwołania, które mogą wydłużyć termin realizacji przedsięwzięcia.

Opracowanie własne, na podstawie: https://krakow.wios.gov.pl/2023/03/zanieczyszczenie-potoku-olszanickiego-interwencja-inspektorow-wios/

Patrol na Prądniku i nie tylko – podsumowanie

Patrol na Prądniku i nie tylko – podsumowanie

DZIEŃ AKCJI

KILOMETRÓW SPRAWDZONEGO ODCINKA RZEKI

ZGŁOSZEŃ

Krótkie podumowanie na gorąco

Rzeki to nie ścieki? A jednak. Po dzisiejszym Patrolu mozna mieć wrażenie, że jest inaczej. Rozpoczęliśmy od spotkania w Parku Białoprądnickim w którym uczestniczyli mieszkańcy, wędkarze, kajakarze, przedstawiciele rady miasta, dzielnicy Prądnik oraz Posłanka Daria Gosek-Popiołek. Jako organizatorzy opisaliśmy instrukcję dodawiania zgłoszeń na zglosrure.pl oraz opisaliśmy dlaczego warto warto dbać o rzeki 🙂
Sprawdzenie ok 19 km Prądnika i mniejszych dopływów, przyniosło ponad 100 zgłoszeń podejrzanych rur, wysypisk śmieci czy nieprawidłowo ogrodzonych działek.
Uczestnicy „złapali” też 2 spusty ścieków bytowych i substancji ropopochodnych na gorącym uczynku.  Jeden w Januszowicach z prywatnej posesji, drugi w Krakowie przy placu imbramowskim. Interweniowała policja, chemiczna jednostka straży pożarnej oraz WIOŚ. Nasza akcja relacjonowana była przez radio RMF, Radio Kraków, Radio Eska oraz telewizje Polsat News.
Dziękujemy uczestnikom za wzięcie udziału w akcji i obiecujemy niedługo udostępnić dłuższy artykuł.

Patrol na rzece Prądnik – Mapa

Patrol na rzece Prądnik – Mapa

W sobotę, 4 marca odbędzie się patrol na rzece Prądnik. Poniżej kilka słów od organizatorów akcji.

Dziękujemy za wzięcie udziału w oddolnej inicjatywie inwentaryzacji nielegalnych przyłączy oraz dzikich wysypisk śmieci w dorzeczu Prądnika pod patronatem Koalicji Ratujmy Rzeki oraz Strażników Rzek WWF.

W celu orientacji w terenie została utworzona interaktywna mapa punktów orientacyjnych na rzece Prądnik. Znaleźć ją można w aktualnościach na stronie zglosrure.pl (poniżej), a także u organizatora.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności dotyczących patrolu: kontakt:

Paweł Chodkiewicz tel.: 502383859 Mail.: naszerzeki@wp.pl

Strona informacyjna akcji Patrol <- kliknij 

Organizatorzy akcji informują, że społeczny patrol każdy uczestnik przeprowadza na swoją odpowiedzialność. W razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia należy natychmiastowo zadzwonić na numer alarmowy: policja, straż pożarna, pogotowie tel. 112 Należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania nad rzekami. Nie należy zbliżać się blisko krawędzi brzegów oraz uważać na wyrwy i osuwiska.

Instrukcja zgłaszania rur i dzikich wysypisk śmieci na zglosrure.pl

1. Na telefonie najlepiej używać przeglądarki Chrome. Po wpisaniu adresu zglosrure.pl jesteśmy na stronie głównej.

2. Przechodzimy w menu do „Dodaj zgłoszenie” i wypełniamy formularz: – przesuwając marker, zaznaczamy na mapie lokalizację miejsca, – wybieramy kategorię zgłoszenia, – wpisujemy jego nazwę, – wpisujemy kilka słów opisu zgłoszenia, – podajemy datę obserwacji, – przeciągamy zdjęcia z galerii lub dodajemy bezpośrednio z aparatu – opcjonalnie dodajemy swój mail i telefon – do kontaktu.

3.Po zaakceptowaniu zgłoszenia powinno wyświetlić się zielone powiadomienie o wysłaniu zgłoszeni,

4.Adminiisłrator zatwierdza zgłoszenie, które będzie widoczne na ogólnodostępnej mapie

Przydatne numery tel w razie zauważenia łamania prawa, zanieczyszczenia/zatrucia środowiska, kłusownictwo:

-Numei. alarmowy: 112

-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: W godzinach pracy ( pon-pt: 7.00-15.00): 12 422 48 95 Dni wolne i po godzinach pracy: 606 382 072

-Wody Polskie: 12 628 41 00

-Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987 lub 12 39 21 300

-Państwowa Straż Rybacka: 12 392 13 18

Pełna rozpiska patrolowanych odcinków rzeki i dopływów. 

Prądnik (Białucha)

Odcinek 1
Początek: Kraków Ujście Prądnika do Wisły
Koniec: Kraków Most ul. Zwycięstwa

Odcinek 2
Początek: Kraków Most ul. Zwycięstwa
Koniec: Kraków Most ul. Farmaceutów

Odcinek 3
Początek: Kraków Most ul. Farmaceutów
Koniec: Most ul. Bolesława Chrobrego

Odcinek 4
Początek: Kraków Most ul. Bolesława Chrobrego
Koniec: Kraków Most ul. Wileńska

 

Odcinek 5
Początek: Kraków Most ul. Wileńska
Koniec: Kraków Kładka dla pieszych – Żabiniec/Plac Imbramowski

Odcinek 6
Początek: Kraków Kładka dla pieszych – Żabiniec/Plac Imbramowski
Koniec: Kraków Most ul. Łukasza Górnickiego

Odcinek 7
Początek: Kraków Most ul. Łukasza Górnickiego
Koniec:  Zielonki Most ul.Zielone Wzgórze

Odcinek 8
Początek: Zielonki Most ul.Zielone Wzgórze
Koniec: Zielonki ul. Bankowa 66

Odcinek 9
Początek: Zielonki ul. Bankowa 66
Koniec: Zielonki Most ul. Księdza Adama Zięby

Odcinek 10
Początek: Zielonki Most ul. Księdza Adama Zięby
Koniec: Zielonki Most ul. Widokowa

Odcinek 11
Początek: Zielonki Most ul. Widokowa
Koniec: Pękowice Boisko piłkarskie

Odcinek 12
Początek: Pękowice Boisko piłkarskie
Koniec: Trojanowice Most ul. Na Kąty

 

Odcinek 13
Początek: Trojanowice Most ul. Na Kąty
Koniec: Januszowice Mostek przy Zajazd Polesie

Odcinek 14
Początek: Januszowice Mostek przy Zajazd Polesie

Koniec: Korzkiew Most ul. Wesoła

 

Sudół Dominikański:

SD.1
Od Ujścia do rzeki Prądnik Kraków ul.Jazowa
Do: Kraków Most ul.Władysława Łokietka

 

SD.2
Od: Kraków Most ul.Władysława Łokietka
Do: okolice ul.Chabrowa 29

SD.3
Od: Kraków okolice ul.Na Budzyniu 10
Do: Kraków okolice ul.Potoczek 51

Bibiczanka

B.1
Od: Ujścia do rzeki Prądnik w Parku Białoprądnickim

Do: mostek Kraków przy ul.Wądół 13

B.2
Od. mostek Kraków przy ul.Wądół 13
Do. mostek przy „Placu zabaw leśna kryjówka” Kraków ul.Bibicka

 

B.3
Od.mostek Bibice ul.Lipowa
Do: most Bibice ul.Wierzbowa

B.4 
Od.most Bibice ul.Wierzbowa
Do. Most Bibice przy ul.Spacerowej 24

B.5
Od.Most Bibice przy ul.Spacerowej 24
Do.most Bibice ul.Topolowa

Galicjanka

G.1
Od. Ujście do Pradnika Zielonki przy ul.Bankowa 30
Do. Zielonki ul.Nad Naramką 8

 

G.2 (Trudny odcinek)
Od. Mostek Zielonki ul.Zacisze
Do. OSP Garlica Murowana

 G.3
Od. OSP Garlica Murowana
Do.Mostek Garlica Duchowna ul.Zachodnia

 

Korzkiewka

K.1
Od. Ujście do Prądnika Januszowice przy ul.Młyńskiej 23
Do.Darmowy Parking Korzkiew ul.Podzamcze

K.2
Od:Darmowy Parking Korzkiew ul.Podzamcze
Do: Korzkiew okolice ul.Krzemionki 5

 

Patrol na Prądniku – inwentaryzacja rur już w sobotę 4 marca

Patrol na Prądniku – inwentaryzacja rur już w sobotę 4 marca

Wędkarze, ekolodzy i aktywiści z Krakowa wraz ze wsparciem społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW Kraków idą za ciosem po kolejnej udanej akcji! Ostatnim razem udało im się zgłosić i doprowadzić do usunięcia rury, którą były spuszczane ścieki do dopływu Raby. Tym razem organizują oddolną społeczną akcję inwentaryzacji rur w dorzeczu Prądnika od źródeł do ujścia w Krakowie, w celu poprawy stanu ekologicznego tej rzeki.
Koalicja Ratujmy Rzeki objęła patronat nad tą akcją:
„Zapraszamy wszystkich chętnych na patrol w sobotę 4 marca.
Spotykamy się koło progu wodnego tzw. Wodospadu Białoprądnickiego, w Parku Kościuszki przy Dworku Białoprądnickim w Krakowie o godz. 10:00.
Na akcję zostali zaproszeni radni miasta, posłowie i media.
Zgromadzenie zostało zgłoszone w wydziale bezpieczeństwa miasta Krakowa, a w sprawie inwentaryzacji rur zostały powiadomione: PGW Wody Polskie, Centrum Zarządzania Kryzysowego, WIOŚ i GIOŚ.
➡️Na miejscu opowiemy o projekcie poprawy stanu ekologicznego i ciągłości Prądnika, przygotowanym we współpracy z Józefem Jeleńskim
➡️Następnie objaśnimy metodę „rejestrowania” rur przez stronę https://zglosrure.pl/ .
➡️Potem dobierzemy się w grupki i wyruszymy na patrol w wyznaczone lokalizacje.
Mile widziane odpowiednie obuwie-kalosze i ubranie w teren.
Będziemy mieć wsparcie ze strony strażników Społecznej Straży Rybackiej i Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie.”
Kontakt do koordynatora akcji:
Paweł Chodkiewicz 502 383 859
Mają dość zanieczyszczania rzeki, dlatego biorą sprawy w swoje ręce

Mają dość zanieczyszczania rzeki, dlatego biorą sprawy w swoje ręce

 

Policzone zostaną odpływy kanalizacyjne, gminne kanalizacje burzowe, którymi ścieki wraz z deszczówką trafiają do rzek, ale też rury ściekowe firm i przedsiębiorstw.

Ich liczba sprawdzona zostanie z wydanymi pozwoleniami-wodno prawnymi. Dzięki temu dowiemy się, ile takich instalacji jest nielegalna.

Policzone zostaną też miejsca, w których zalegają śmieci. Niestety jest ich tak wiele, że organizatorzy nie są wstanie ich posprzątać.

Organizatorzy zapraszają do akcji wszystkich chętnych w sobotę o godz. 10:00 przy stopniu wodnym w Parku Białoprądnickim.

 

źródło: RMF24.pl