W potoku Olszanickim, który jest dopływem rzeki Rudawy, powyżej mostku ulicy Zakliki w Mydlnikach, Krakowie, obserwowana jest niebieska i śmierdząca chemią woda. Brzegi potoku pokryte są czarną, nieprzyjemnie pachnącą mazią, a na dnie widać biały, kleisty osad. Mieszkańcy donoszą, że ten problem trwa od bardzo dawna i jest związany z odprowadzaniem ścieków z Balic. Woda w potoku ma intensywny, drażniący zapach, co sugeruje, że zawiera substancje chemiczne.

Ta sytuacja jest bardzo niepokojąca dla pobliskich mieszkańców, którzy martwią się o zdrowie swoje i swoich rodzin. Zanieczyszczenie wody może prowadzić do poważnych chorób, a także zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego wzywamy odpowiednie władze do podjęcia natychmiastowych działań w celu zlokalizowania źródła zanieczyszczenia i zabezpieczenia potoku Olszanickiego przed dalszym skażeniem. Oczekujemy również, że osoby odpowiedzialne za to zanieczyszczenie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Informacja z WIOŚ Kraków

W dniu 16 marca inspektorzy WIOŚ przeprowadzili działania terenowe w celu zbadania zanieczyszczenia wód Potoku Olszanickiego. Oględziny wykazały, że jakość wody w potoku jest niska, a przyczyną jest odpływ wód opadowych z terenu lotniska Balice, zawierających substancje do odladzania powierzchni płyty. Próbki wody powierzchniowej zostały pobrane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie. W ostatnich latach Zarząd Lotniska podjął działania, aby zminimalizować swoje oddziaływanie na wody potoku, m.in. zhermetyzowano stanowiska do odladzania samolotów, a woda ze środkami do rozmrażania trafia do zbiorników retencyjnych, a następnie jest wywożona na oczyszczalnię ścieków w Płaszowie. Jednym z działań WIOŚ jest realizacja inwestycji związanej z przełożeniem koryta Potoku Olszanickiego, aby omijał on lotnisko i możliwe było zretencjonowanie całości wód opadowych/roztopowych z lotniska. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ale cztery strony wniosły odwołania, które mogą wydłużyć termin realizacji przedsięwzięcia.

Opracowanie własne, na podstawie: https://krakow.wios.gov.pl/2023/03/zanieczyszczenie-potoku-olszanickiego-interwencja-inspektorow-wios/

Redaktor
Author: Redaktor

Redaktor